Samenwerking Huisartsen Susteren-Nieuwstadt tegen Corona virus

Om verspreiding en besmetting van het Corona virus te beperken gaan we met ingang van donderdag 19 maart de patiëntstromen scheiden. Het is een samenwerkingsverband van de huisartsen van Susteren en Nieuwstadt, voor alle ingeschreven patiënten.

Alle patiënten met keelpijn, verkoudheidsklachten of hoesten die na telefonisch contact met de EIGEN huisartsenpraktijk een beoordeling door een huisarts nodig blijken te hebben worden op een afgesproken tijdstip gezien in een externe praktijkunit naast Huisartsenpraktijk Reinoud. De huisartsen van Susteren en Nieuwstadt zullen op toerbeurt een huisarts afvaardigen in de externe praktijkunit om zorg te leveren. Het is dus mogelijk dat u door een andere huisarts wordt behandeld dan uw eigen huisarts. In tegenstelling tot enkele geruchten die de ronde gaan: er zal geen patiënt onderzoek plaatsvinden in de buitenlucht of tent. Spoedeisende zorg van andere aard, bij patiënten ZONDER luchtwegklachten, wordt in de eigen huisartsenpraktijk geleverd. Planbare en niet spoedeisende zorg wordt voorlopig nog steeds in zijn geheel uitgesteld.


Herhaling patiënt Informatie Corona virus:

Bent u neusverkouden, of heeft u keelklachten en/of milde hoestklachten: Blijf thuis en mijd sociale contacten in elk geval totdat uw klachten minimaal 24 uur verdwenen zijn. U hoeft GEEN contact met de huisarts op te nemen, ongeacht of er contact is geweest met een corona besmette patiënt en ongeacht of u in een risicogebied bent geweest. Het corona virus geeft doorgaans verkoudheidsklachten met enkele dagen koorts en is voorbijgaand.

Er wordt in de bevolking niet meer getest op het corona virus.

Wanneer dient u WEL contact met de huisarts te leggen: Allereerst belangrijk: kom NIET naar de huisartsenpraktijk, maar leg het contact telefonisch. Neemt contact op als u verschijnselen heeft die kunnen duiden op een ernstiger verloop (hoesten met kortademigheid, hoge koorts >38,5 graden Celcius). Als u bekend bent met longziekten (COPD/astma), immunosupressiva gebruikt (bijvoorbeeld prednisolon, methotrexaat, Humira, infliximab) of chemotherapie ondergaat, is laagdrempelig overleg met de huisartsenpraktijk geadviseerd.

De huisartsenpraktijk zal telefonisch inschatten of een huisartsencontact noodzakelijk is, waar mogelijk en veilig zal arts-patiënt contact worden vermeden.

NIEUWE MAATREGELEN HUISARTS IVM CORONA-VIRUS (update 15-03-2020)

NIEUWE MAATREGELEN HUISARTS IVM CORONA-VIRUS (update 15-03-2020)

Vandaag zijn landelijk verscherpte maatregelen aangekondigd om verdere verspreiding van het corona-virus te beperken en de kwetsbare mensen in de maatschappij te beschermen.
Ook voor de huisartsenpraktijk gelden extra maatregelen. Dit om iedere patient, maar vooral onze kwetsbare patienten te beschermen tegen het coronavirus. Wij hebben vanuit de overkoepelende huisartsenorganisatie Meditta instructies gekregen om het aantal patienten dat de praktijk bezoekt tot een minimum te beperken. Vandaag heeft er tevens een crisisoverleg met de andere huisartsenpraktijken van Susteren plaatsgevonden. Dit heeft er voor gezorgd dat er vergaande samenwerking zal gaan plaatsvinden met de andere huisartsenpraktijken van Susteren. Dit betekent:


– De voordeur van de huisartsenpraktijk zal gesloten zijn. We zijn uitsluitend telefonisch bereikbaar! Alleen na telefonisch overleg met de assistente, danwel de huisarts zal de deur geopend worden voor de afspraak! Later deze week zal er een aparte lokatie beschikbaar zijn voor mensen met klachten passend bij het coronavirus. Wij houden u op de hoogte wanneer deze locatie opengesteld gaat worden.

– Voor afspraken bij de huisarts zal worden bekeken of de klachten direct hulp behoeven, of eventueel uitgesteld kunnen worden tot later.

– Alle afspraken bij onze praktijkondersteuner / fysiotherapeut worden afgezegd, degenen die dit betreft krijgen hierover een telefoontje.

– De lab-werkzaamheden tussen 8.00u en 10.00u worden beperkt tot die zaken die strikt noodzakelijk zijn.

Heeft u klachten van verkoudheid, hoesten, keelpijn (met of zonder koorts) blijf dan thuis! Indien er twijfel is over de ernst van het ziektebeeld kunt u TELEFONISCH met ons contact opnemen (reguliere telefoonnummer 046-4491580). In de avond-, nacht- en weekenduren kunt u contact opnemen met de Huisartsenpost Westelijke Mijnstreek 046-4009925. Ook kunt u kijken op https://www.moetiknaardedokter.nl/corona-test.

– Uit voorzorgsmaatregelen zal de balie-assistente en de huisarts een bril, mondkapje en (bij fysiek contact) schort met handschoenen dragen.

Neem contact op met de praktijk als de klachten verergeren of als u ernstig ziek of benauwd bent. Kom NIET naar de praktijk, maar altijd eerst telefonisch contact opnemen.


De GGD heeft aangegeven niet meer alle mensen te kunnen testen. Zij testen alleen nog die personen die een verhoogde kans hebben op een ernstig beloop (70+ of met bepaalde medische aandoeningen) wanneer zij ernstige klachten hebben met koorts.


Algemene maatregelen die gelden voor het hele land:
– Bij klachten van verkoudheid, hoesten, keelpijn (met of zonder koorts) blijf dan thuis en mijd sociale contacten.

– Werk indien mogelijk vanuit huis en vermijd grote groepen mensen, bijeenkomsten van meer dan 100 mensen worden afgelast. 

– Beperk bezoeken aan kwetsbare zieken en ouderen.

– Kwetsbare mensen wordt afgeraden met het openbaar vervoer te reizen.

– Alle scholen en kinderopvangcentra sluiten per 16-03-2020, kinderen met klachten moeten thuis blijven. Alleen indien beide ouders in de vitale sector werken en er geen andere opvang mogelijkheid is voor de kinderen kan er alsnog gebruik gemaakt worden van de kinderdagopvang of van school. Deze maatregel geldt tot 06-04-2020.

– Op 15-03-2020 sluiten alle drink- en eetgelegenheden hun deuren tot 06-04-2020.

– Houdt gepaste afstand (1,5 meter) van elkaar om het risico op besmetting te verkleinen.

– Schud geen handen meer en was uw handen regelmatig met water en zeep.

– Mensen in de zogenaamde ‘vitale processen’ zoals de zorg wordt gevraagd pas thuis te blijven bij klachten én koorts, en geen reizen naar het buitenland te maken.

Kijk voor meer informatie op https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus

Informatie omtrent het Coronavirus

Informatie omtrent het Coronavirus

Volg onderstaand advies in het belang van u zelf én uw omgeving:

Woont of werkt u in het gebied waar zich reeds besmette patiënten bevinden, aarzel niet om te bellen bij medische zorgvragen maar kom NIET naar de praktijk. In dit geval proberen we medische zorgvragen indien verantwoord telefonisch af te handelen. Zo nodig maakt de assistente  met u een  ‘belafspraak’ zodat u teruggebeld wordt door de huisarts.

Voor alle zorgvragen rondom koorts en/of luchtwegklachten ongeacht het gebied waarin u woont of werkt geldt dezelfde regel om verspreiding van het virus te voorkomen: kom NIET naar de praktijk.

Heeft u géén (koorts en/of luchtwegklachten)klachten maar wel vragen zijn ten aanzien van het coronavirus, raadpleeg dan de RIVM site: https://www.rivm.nl/coronavirus  óf neem contact op met de GGD Zuid Limburg, telefoon: 088 – 880 5500

Verhuizing Drs. F.P.J.A. Macco

Onlangs heeft huisarts F.P.J.A. Macco besloten om te gaan verhuizen. De locatie van de huisartsenpraktijk zal hetzelfde blijven. Ook blijft huisarts F.P.J.A. Macco gewoon werkzaam als huisarts in deze huisartsenpraktijk.

Inschrijven bij Huisartsenmaatschap Macco

Logo-huisarts-3-klein-kruis

Inschrijven

Indien u geïnteresseerd bent om zich als patiënt in te schrijven dan kunt u via de assistente een kennismakingsgesprek plannen.

Voor de inschrijving heeft u nodig:

· Een kopie van uw legitimatiebewijs (assistente kan deze kopie eventueel voor u maken)

· Een ingevuld inschrijfformulier, dat u op deze pagina kunt downloaden of kunt ophalen bij de assistente)

· Uw medisch dossier, op te vragen bij uw vorige huisarts (deze geeft het u mee of stuurt het naar ons op, afhankelijk van werkwijze)

 

Download hier:  Inschrijfformulier 

***NIEUW*** Online uw afspraak maken en een e-Consult.

***NIEUW***  Online uw afspraak maken en een e-Consult.

Schermafbeelding 2015-12-17 om 12.20.24

Plan nu online uw afspraak in met Drs Macco of stel Drs. Macco online uw vraag (geen spoed vragen)

Deze service verloopt via LIFE eSERVICES van CGM (Compu Group Medical, de leverancier van ons Huisartsen Informatie Systeem).

Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dient u zich eerst hiervoor te registeren. Om er zeker van te zijn dat de uitwisseling van uw gegevens goed en betrouwbaar is geregeld, wordt een CGM LIFE KEY-account aangemaakt in de praktijk. Als u zich meldt aan de balie dan kunnen we dit direct activeren, via de volgende stap:

1. U verstrekt ons uw e-mail adres

2. U geeft toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens

3. U krijgt van ons direct uw persoonlijke CGM LIFE KEY toegangscode

4. U ontvangt vervolgens een e-mail met activatiecode en met behulp van de ontvangen SUPER-PIN rondt u de registratie af.

U kunt de afspraak en e-Consult maken via de volgende

Maak online uw afspraak