Vandaag zijn landelijk verscherpte maatregelen aangekondigd om verdere verspreiding van het corona-virus te beperken en de kwetsbare mensen in de maatschappij te beschermen.
Ook voor de huisartsenpraktijk gelden extra maatregelen. Dit om iedere patient, maar vooral onze kwetsbare patienten te beschermen tegen het coronavirus. Wij hebben vanuit de overkoepelende huisartsenorganisatie Meditta instructies gekregen om het aantal patienten dat de praktijk bezoekt tot een minimum te beperken. Vandaag heeft er tevens een crisisoverleg met de andere huisartsenpraktijken van Susteren plaatsgevonden. Dit heeft er voor gezorgd dat er vergaande samenwerking zal gaan plaatsvinden met de andere huisartsenpraktijken van Susteren. Dit betekent:


– De voordeur van de huisartsenpraktijk zal gesloten zijn. We zijn uitsluitend telefonisch bereikbaar! Alleen na telefonisch overleg met de assistente, danwel de huisarts zal de deur geopend worden voor de afspraak! Later deze week zal er een aparte lokatie beschikbaar zijn voor mensen met klachten passend bij het coronavirus. Wij houden u op de hoogte wanneer deze locatie opengesteld gaat worden.

– Voor afspraken bij de huisarts zal worden bekeken of de klachten direct hulp behoeven, of eventueel uitgesteld kunnen worden tot later.

– Alle afspraken bij onze praktijkondersteuner / fysiotherapeut worden afgezegd, degenen die dit betreft krijgen hierover een telefoontje.

– De lab-werkzaamheden tussen 8.00u en 10.00u worden beperkt tot die zaken die strikt noodzakelijk zijn.

Heeft u klachten van verkoudheid, hoesten, keelpijn (met of zonder koorts) blijf dan thuis! Indien er twijfel is over de ernst van het ziektebeeld kunt u TELEFONISCH met ons contact opnemen (reguliere telefoonnummer 046-4491580). In de avond-, nacht- en weekenduren kunt u contact opnemen met de Huisartsenpost Westelijke Mijnstreek 046-4009925. Ook kunt u kijken op https://www.moetiknaardedokter.nl/corona-test.

– Uit voorzorgsmaatregelen zal de balie-assistente en de huisarts een bril, mondkapje en (bij fysiek contact) schort met handschoenen dragen.

Neem contact op met de praktijk als de klachten verergeren of als u ernstig ziek of benauwd bent. Kom NIET naar de praktijk, maar altijd eerst telefonisch contact opnemen.


De GGD heeft aangegeven niet meer alle mensen te kunnen testen. Zij testen alleen nog die personen die een verhoogde kans hebben op een ernstig beloop (70+ of met bepaalde medische aandoeningen) wanneer zij ernstige klachten hebben met koorts.


Algemene maatregelen die gelden voor het hele land:
– Bij klachten van verkoudheid, hoesten, keelpijn (met of zonder koorts) blijf dan thuis en mijd sociale contacten.

– Werk indien mogelijk vanuit huis en vermijd grote groepen mensen, bijeenkomsten van meer dan 100 mensen worden afgelast. 

– Beperk bezoeken aan kwetsbare zieken en ouderen.

– Kwetsbare mensen wordt afgeraden met het openbaar vervoer te reizen.

– Alle scholen en kinderopvangcentra sluiten per 16-03-2020, kinderen met klachten moeten thuis blijven. Alleen indien beide ouders in de vitale sector werken en er geen andere opvang mogelijkheid is voor de kinderen kan er alsnog gebruik gemaakt worden van de kinderdagopvang of van school. Deze maatregel geldt tot 06-04-2020.

– Op 15-03-2020 sluiten alle drink- en eetgelegenheden hun deuren tot 06-04-2020.

– Houdt gepaste afstand (1,5 meter) van elkaar om het risico op besmetting te verkleinen.

– Schud geen handen meer en was uw handen regelmatig met water en zeep.

– Mensen in de zogenaamde ‘vitale processen’ zoals de zorg wordt gevraagd pas thuis te blijven bij klachten én koorts, en geen reizen naar het buitenland te maken.

Kijk voor meer informatie op https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus